Bugun...Peygamberimiz (sav)in son saatleri

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (sav), diğer bütün insanlar gibi Rabbi’nin çağrısına uyarak 8 Haziran 632 yılında vefat etti.

facebook-paylas
Tarih: 09-06-2020 01:18

Peygamberimiz (sav)in son saatleri

Peygamberimiz (sav)in son saatleri
İbrahim Halil Er

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (sav), diğer bütün insanlar gibi Rabbi’nin çağrısına uyarak 8 Haziran 632 yılında vefat etti.
Peygamberimiz (sav)in Hastalanması
Peygamberimiz artık 63 yaşına girmişti. Bu dönemde sık sık hastalanıyordu. Fakat vefatına yakın bir zamanda hastalığı daha da şiddetlenmişti. Peygamberimiz (sav) bu hastalığı için şöyle diyordu: “Zaman zaman bu zehirden muzdarip oldum. Şimdi beni şahdamarımdan vurdu.” (İbn-i Hişam) Peygamberimiz (sav) Hayberin fethi sırasında bir Yahudi kadın tarafından (Zeynep b. Haris) verilen yemekle zehirlenmişti. Gerçi kendisi zehrin farkına vararak hemen tükürmüştü fakat bu zehrin etkisini sürekli hissetti. Hatta bir çok âlim, Peygamberimizin (sav) bu zehrin etkisiyle vefat ettiğini belirtmektedir.
Peygamberimiz hastalanmadan önce Usame komutasında bir orduyu Bizans üzerine göndermekle görevlendirmişti. Fakat Peygamberimizin rahatsızlığı şiddetlenince askerler şehrin dışında beklemeye başladılar.
Peygamberimiz, vefatına doğru bir gece yatağından kalkarak mezarlığa gitti. Yanında Ebu Müveyhibe bulunuyordu. Beraber mezarlıktakilere dua ettiler. Bu arada Peygamberimiz Ebu Müveyhibe’ye “Bana dünya hazinelerinin anahtarı ile orada ebedi kalmak, bir de Rabbime kavuşup cennete girmek sunuldu ve muhayyer bırakıldım. Ben de Rabbime kavuşmayı, cenneti seçtim.” buyurdu. Daha sonra eve geldi. Bu sırada Hz. Ayşe “vay başım!” diye yakınırken, o da: “ Tam aksine Vallahi Ayşe esas benim başım!” diye cevap verdi.
Peygamberimizin hastalığı ağırlaşmaya başladı. Normalde her gece başka bir hanımının odasında kalmasına rağmen, artık Hz. Ayşe’nin evinde kalmak istediğini belirtti. Bunun üzerine Hz. Ali ve İbn-i Abbas’ın oğlu Fadl’ın omuzlarına dayanarak Hz. Ayşe’nin odasına geçti. Sık sık ateş nöbetleri geçiriyordu. Bu dönemlerde Hz. Ayşe sürekli “Muavvezeteyn”i okuyordu. Rivayetlere göre Peygamberimiz ne zaman hastalansa bu sureleri okur, kendine üfler ve vücudunu mesh ederdi. Şimdi ise Hz. Ayşe bunu okuyor ve Peygamberimizi eliyle mesh ediyordu.
Ebu Saidül Hudri Peygamberimizi ziyarete gelmişti. O sırada Resulullah’ın üzerinde bir şilte örtülü idi. Ebu Said, şiltenin üzerine elini koyduğu zaman, Peygamberimizin vücudunun hararetini şiltenin üzerinden hissetti. “Humman (ateşin) ne kadar şiddetlidir!” dedi. Peygamberimiz; “Bize, ibtila böyle ağırlaştırılır. Ecrimiz de kat kat verilir.” buyurdu.
Bir gün şehrin yedi ayrı kuyusundan çekilen yedi ayrı su getirmelerin ve başına dökmelerini söyledi. Hz. Ayşe şöyle der: “Onu bir leğene oturttuk. Başladık başına suları dökmeye. Nihayet artık yeterli olduğunu işaret edince bıraktı.” Bunun etkisiyle kendisine geldi. Yatağı terk edip camiye gidebildi ve sahabilerle sohbet etmeye başladı. Hutbe verdi. İbni Hişam’da şöyle rivayet edilir. Peygamberimiz hutbede
“Alah’ın bir kulu vardı; Allah ona dünyada ve kendi yanında olamadan birini tercih etme hakkını verdi ve bu kul Allah yanında olmayı tercih etti.” Hz. Ebu Bekir bu sözün manasını anladığından ağlamaya başladı. Daha sonra şöyle devam etti. “Kabirlerini tapınacak yer haline getirenleri Allah lanetledi. Benden sonra, kabrimi tapılacak put haline getirmeyin!..” Başka bir konuşmasında da “Yahudi ve Hristiyanları Arabistan’dan çıkarmalarını istemiştir.”

Hz. Ebubekir’in İmamlığı
Peygamberimizin hastalığı artınca namaz kıldırması için Hz. Ebubekir’i görevlendirdi. Hz. Ebubekir, aranmasına rağmen bulunmayınca haberciler Hz.Ömer’e namaz kıldırmasını söylediler. Fakat Hz. Ömer’in sesini duyan Resululah; “Hayır; Ebubekir benim yerimi almalıdır!” diye müdahale etmiştir. Hatta Hz. Ebubekir’in namaz kıldıramayacak kadar hassas olduğunu belirten Hz. Ayşe’ye de karşı çıkmış ve ısrar etmiştir.
Peygamberimiz bir gün kendini iyi hissettiğinde camiye kadar geldi. Namaz kılanlar Peygamberimizi aralarında görünce sevinçten çılgına döndüler. Fakat içlerinden hiçbiri yerini terk etmedi ve namazdan çıkmadı. Resulullah, bu disiplinden çok memnun oldu. Gülümsedi ve yatmaya döndü. Bir sabah namazında da Resulullah mescide gitti. Hz. Ebubekir’in arkasında oturarak namaz kıldı
Ehli sünnet alimleri, Hz. Ebubekir’in Peygamberimiz tarafından bu şekilde görevlendirmesini onun halifeliğine en büyük delil saymışlardır. “Mademki dinimiz için uygun görülmüş, dünya işlerimiz içinde uygundur demişlerdir.” Bu hadîslerin, nass biçiminde olmasa da zımnen Hz. Ebû Bekir'in halîfeliğine delâlet ettiği söylenebilmekte ve bunun boş bir iddia olmadığı kanısı ağır basmaktadır. Nitekim Rasûl'ün vefâtından sonra Ensâr, "bizden bir emîr, sizden bir emîr" görüşünü ortaya atmış, ancak Hz. Ömer: "Ey Ensâr! Rasûllullah'ın, Ebû Bekir'in namaz kıldırmasını emrettiğini bilmiyor musunuz?" sorusuna "evet" demek zorunda kaldıklarında Hz.Ömer: "Ebû Bekir'in önüne geçmeye hanginizin gönlü râzı olur?" dediğinde, Ensâr, "Ebû Bekir'in önüne geçmekten Allah'a sığınırız" demişlerdir." Yine "Rivâyet edildiğine göre Rasûlullh'ın vefâtından sonra Müslümânlar, Ebû Ubeyde'ye gelerek halîfelik teklifinde bulunduklarında, Ebû Ubeyde: "Rasûlullah'ın namazda önümüze geçirdiğini biz de (halîfelikte) önümüze geçirdik." diyerek, namaz olayına işaret etmiştir.
Halifelik Münakaşaları
Peygamberimizin ölüm döşeğinde bulunması, Müslümanların ileri gelenleri arasında Peygamberden sonra yerine kimin geçeceği veya Peygamberimizin bir vekil tayin edip etmeyeceği beklentisi doğmaya başladı. Hz. Ebubekir’in Peygamberimizin ısrarlı isteğiyle yerine namaz kıldırması Sünnilerce bir delil kabul edilmesine rağmen, o esnada Müslümanlar arasında bu konu ciddi biçimde düşünülüyordu.
Hatta Hz. Ali, Rasûlullah'ın yanından çıkınca halk ona: "Allah'ın Rasûlü nasıldır?" diye sordu. Hz. Ali: "Allah'a şükür epey iyileşmiş bulunuyor" cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Abbas, Hz. Ali'nin elinden tutarak şöyle dedi: "Ya Ali! Vallahi Allah Rasûlü'nün bu hastalığında vefât edeceğini seziyorum. Ben, ölüm döşeğindeki Abdulmuttalipoğulları’nın yüzlerinin nasıl olduğunu çok iyi bilirim. Allah Rasûlünün yanına varalım ve bu “devlet İdâresi” bize kalacaksa bilelim, başkalarının olacaksa, Onunla görüşelim. Bizi onlara tavsiye etsin.” dedi. Hz. Ali şu cevabı verdi: “Allah’a yemin ederim ki bunu yapmam. Vallahi, bundan alıkonulacak olursak, Allah Rasûlü’nden sonra hiç kimse onu bize vermez.”
Kırtas Hadisi
"Kırtas Hadîsi" diye bilinen olay da Hz. Peygamber'in kendisinden sonra Müslümanların liderlik konusunda şiddetli ihtilaflara ve mücadeleler düşecekleri konusunda endişeli olduğunu ve yerine birisini tayin etmek istediğini göstermektedir.
İbn-i Abbas’dan rivayetle; “ Resulullah’ın hastalığı şiddetlenince yanındakilere "Bana kağıt, kalem getirin. Size bir şey yazdırayım ki, hiç (doğru yoldan) sapmayasınız." diye emretti. Fakat oradakiler, Resulullah’ın kendisinde olmadığını ve bu esnada hastalığın etkisiyle ilerde problemlere yol açacak bir şeyler yazabileceğini düşündüler. Bu arada Hz. Ömer: "Rasûlullah ağrısının şiddetiyle böyle konuşuyor. Elimizde Kur'an vardır ve o bize yeter" Peygamberimiz, etrafındaki bu tartışmaları işitince, "Beni (rahat) bırakınız, içinde bulunduğum durum, sizin Beni düşündüğünüz durumdan daha iyidir" buyurdu ve üç şeyi tavsıye etti: "Arap Yarımadası'ndan müşrik olarak kalmış kimseleri çıkarın; hazırladığım gibi Üsâme ordusunu techiz edin." Üçüncüsünü söylemedi veya hadîsin ravîsi olan İbn Abbâs bu üçüncü maddeyi unuttu. Arkasından içerdekileri “Hadi dışarı çıkın” diyerek çıkardı.
Diğer bir rivâyette dedi. Tartışmalar uzayıp Rasûlullah'ın isteği yerine getirilmeyince İbn Abbâs'ın :"Yazık ki ne yazık! Hazır bulunanların tartışma ve görüş ayrılıklarından Rasûlullah'ın isteği yerine getirilemedi." Şia, burada Hz. Ali’nin belirtileceğini iddia etmektedir. Fakat bunun kanıtlanması imkânsızdır. Tersi de olabilirdi. Sonuça, vasiyet yazılsaydı ileride doğacak olan bütün bu olaylar yaşanmamış olacaktı.
Peygamberimizin Vefatı (8 Haziran 632/12 Rebiülevvel 11)
Peygamberimiz günlerce hasta yatıyordu. Son anlarında hastalık tekrar alevlendi. Rivayete göre bir Pazartesi sabahıydı. Resulullah konuşamıyor ve hatta ağzını dahi açamıyordu. Ailesinden bazıları ağzına ilaç konulmasını arzu ettiler. Fakat Resulluh bunu yapmamalarını işaret etti. Fakat yine de verdiler. Kendine gelince bunu öğrendiğinde kızmıştı.
Sonra tekrar kendinden geçti. Bu sırada Ebubekir’in oğlu elinde bir misvakla içeri girdi. Resulullah misvak’a bakınca Hz. Ayşe durumu anladı ve ağzını misvakla temizledi. Bu sırada Resullah’ın başı onun kolları ve dizleri üzerindeydi. Bu son anını Hz. Ayşe’den dinleyelim:
“Son olarak Resullah alçak sesle ara sıra: -La ilahe illallah ruh teslimi ne zor şeymiş diyordu!...” Artık ölüm hali onu sarartmıştı. Yanındaki tasta bulunan suya ellerini batırıp yüzüne sürüyordu. Hz. Fatma; onu bu halde görünce; “Vah babamın çektiği ıstıraba!..” diye feryada başladı. Resulullah ise; “Babanda bugünden sonra sıkıntı kalmayacak. Ben öldüğümde –inna lillahi ve inna ileyhi raciun!- de!” diye cevap verdi.
Ölüm anını Hz. Ayşe’den dinlemeye devam edelim: “Güçlükle işitilebilen son sözü şu oldu: “Ölümün de acıları varmış. La ilahe İllallah, Refiki ala. (Ulu Rabbimle beraber)” sanki iki şık arasıdan bir seçim yapıyormuş gibi. Son sözleri bunlar oldu. O halde ruhunu verdi.” Hz. Ayşe devamla; “Gençtim. Hiçbir şey anlamıyordum. Şaşkınlığım arasıda, Resulullah kollarımda son nefesini verdi de benim haberim olmadı! Odadaki diğer hanımlar ağlamaya başlayınca, olayın ne olduğunu anladım. Resulullah’ın başını yastığa koydum. Ayağa kalktım ve ben de diğerleri gibi yüzüme vuruyordum.”
Peygamberimiz dünyalık namına hiçbir şey bırakmadı. Onun ne kölesi, ne de sürüleri vardı. Sadece beyaz bir katırı, silahları ve bir miktar da arazisi vardı. Arazilerinin gelirini ailesi için harcanmasını ve kalanın devlet hazinesine devredilmesini emretti. Kılıcını damadı Hz. Ali’ye bıraktı. Hz. Ayşe’deki 7 dirhemlik bir parayı da “Mülkiyeti altındaki bu parayla Allah’ın huzuruna çıkmaktan utanacağını” söyleyerek fakirlere dağıtılmasını emretti. Kendisine ait bir zırh, şehirde bir Yahudi tüccarından 40 kilo arpa karşılığı rehindeydi. Bu zırh daha sonraki dönemlerde geri alınmıştır.
Resulullah’ın Defni
Resulullah’ın vefat haberi halk arasında hızla yayıldı. Hz. Ebubekir hemen yanına koştu. Resulullah’ın üzerinde çizgili bir bez örtülmüştü. Üstünden örtüyü çekip yüzünü açtı. Eğilip onu öpüp ağladı. Hz. Ömer ise kılıcını çekmiş, onun ölmediğini ve Peygamberin öldüğünü söyleyeni öldüreceğini belirtiyordu. Hz. Ömer’i ancak Hz. Ebubekir sakinleştirebildi.
Peygamberimiz yıkandığında iki kürek kemiği arasındaki nübüvvet mührünün kaybolduğu görüldü. Böylece onun ölümüyle nübüvvet son bulmuş, mühür geri alınmıştı. Resulullah elbiseleriyle yıkandı. Peygamberimizi Hz. Ali yıkadı. Peygamberimiz, daha önceden bu konuda kendisine vasiyette bulunmuştu. Yıkandıktan sonra elbiseleri çıkartılarak üç parça bezle kefenlendi. Bir cenaze alayı tertiplenmedi. Cenaze namazı imamsız kılınmıştır. Herkes kendi başına veya grup olarak imamsız bir şekilde kılmıştır. Hz. Ali’nin dediği gibi “Resulullah sizin diri iken de, ölü iken de imamınızdır.” Sözüyle hareket edilmiştir. Öldüğü yerde halkın ziyaretine açıldı. Bütün Medine halkı onu son kez görmek için koştular. Peygamberimiz, öldüğü yer olan Hz. Ayşe’nin evinde yattığı döşeğin altında kazılan mezara gömüldü. Çünkü bir hadisinde “Peygamberler öldüğü yerde gömülürler.” demiştir.
Peygamberimizin yıkanması ve gömülmesi yeni halifenin seçilmesinden sonra oldu. Müslümanların ileri gelenleri oluşabilecek boşluğun dağılma ve kargaşaya neden olacağını düşünerek Peygamberin gömülmesini iki gün erteleyerek Halife seçimi sorununu hallettiler.

Kaynaklar
İbn Sa'd, Tabakât,
Gazalî, Sîre
Buhârî, Müslim
Muanaka; İbn Hacer
İbn Hişâm, Sîre,
Kırtas Olayı diye meşhur olan bu meselenin aslına yönelik ciddi bir tenkit için bkz. Şiblî I. 100-105; Hatiboğlu, Siyâsî, s. 11, 21.
İbn Hacer, Feth
Hamidulah Muhammed, İslam Peygamberi,
Buti, Sait Ramazan, Fıkhussire
Köksal Asım, İslam Tarihi
İbni Kesir, Sirettünnebeviyye
Bu haber 312 defa okunmuştur.


Etiketler :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER İSLAM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
34 Okunma
64 Okunma
34 Okunma
127 Okunma
111 Okunma
110 Okunma
107 Okunma
94 Okunma
87 Okunma
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 27 19 5 3 59 27 60 +32
2 Galatasaray 28 18 6 4 55 23 58 +32
3 Fenerbahçe 28 18 6 4 52 28 58 +24
4 Trabzonspor 28 15 7 6 35 29 51 +6
5 Alanyaspor 28 13 8 7 44 28 46 +16
6 Hatayspor 28 13 8 7 48 35 46 +13
7 Gaziantep FK 28 11 7 10 40 32 43 +8
8 Fatih Karagümrük 28 11 9 8 43 37 41 +6
9 Göztepe 28 10 9 9 40 33 39 +7
10 Antalyaspor 28 7 6 15 26 31 36 -5
11 Sivasspor 27 7 7 13 31 32 34 -1
12 Konyaspor 27 8 11 8 33 34 32 -1
13 Yeni Malatyaspor 28 7 11 10 35 39 31 -4
14 Kayserispor 27 8 12 7 22 32 31 -10
15 Kasımpaşa 28 8 14 6 31 44 30 -13
16 Başakşehir FK 28 7 13 8 30 45 29 -15
17 Çaykur Rizespor 27 6 11 10 31 44 28 -13
18 MKE Ankaragücü 27 7 15 5 31 45 26 -14
19 BB Erzurumspor 28 6 14 8 27 46 26 -19
20 Denizlispor 27 6 15 6 26 48 24 -22
21 Gençlerbirliği 27 5 16 6 22 49 21 -27
Takım O G M B A Y P AV
1 Giresunspor 25 16 4 5 40 19 53 +21
2 Samsunspor 25 14 3 8 42 24 50 +18
3 İstanbulspor 25 14 6 5 48 26 47 +22
4 Adana Demirspor 25 13 6 6 42 23 45 +19
5 Altınordu 25 13 6 6 38 32 45 +6
6 Altay 25 14 9 2 46 29 44 +17
7 Tuzlaspor 25 12 8 5 34 35 41 -1
8 Ankara Keçiörengücü 25 11 7 7 31 17 40 +14
9 Bursaspor 25 10 11 4 39 40 34 -1
10 Ümraniyespor 25 9 9 7 30 33 34 -3
11 Bandırmaspor 25 9 11 5 30 31 32 -1
12 Boluspor 25 8 12 5 26 28 29 -2
13 Adanaspor 25 7 12 6 35 37 27 -2
14 Menemenspor 25 6 10 9 29 41 27 -12
15 Balıkesirspor 25 6 11 8 26 35 26 -9
16 Akhisarspor 25 6 15 4 25 42 22 -17
17 Ankaraspor 25 3 15 7 16 40 16 -24
18 Eskişehirspor 25 1 17 7 15 60 7 -45
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 27 20 2 5 62 19 65 +43
2 Bodrumspor 27 14 6 7 60 37 49 +23
3 Sakaryaspor 27 13 4 10 44 28 49 +16
4 Van Spor 27 14 8 5 41 26 47 +15
5 Turgutluspor 27 15 10 2 38 38 47 0
6 Kırşehir Belediyespor 27 13 7 7 37 23 46 +14
7 Kırklarelispor 27 11 5 11 39 23 44 +16
8 Etimesgut Belediyespor 27 12 8 7 43 25 43 +18
9 Serik Belediyespor 27 10 7 10 41 36 40 +5
10 Tarsus İdman Yurdu 27 10 9 8 41 37 38 +4
11 Pendikspor 27 11 13 3 47 37 36 +10
12 Karacabey Belediyespor 27 10 11 6 32 31 36 +1
13 Sivas Belediyespor 27 8 8 11 41 34 35 +7
14 Pazarspor 27 10 12 5 40 43 35 -3
15 Bayburt Özel İdare Spor 27 9 15 3 33 45 30 -12
16 1922 Konyaspor 27 7 14 6 33 37 27 -4
17 Kastamonuspor 27 6 13 8 24 39 26 -15
18 Mamak FK 27 6 15 6 26 72 24 -46
19 Elazığspor 27 7 16 4 34 54 22 -20
20 Kardemir Karabükspor 27 1 24 2 10 82 2 -72
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 21 14 2 5 27 12 47 +15
2 1928 Bucaspor 21 13 2 6 41 14 45 +27
3 Yeşilyurt Belediyespor 21 13 6 2 33 16 41 +17
4 Arnavutköy Belediye 21 10 5 6 31 20 36 +11
5 Ofspor 21 10 5 6 30 25 36 +5
6 Belediye Derincespor 21 8 4 9 31 18 33 +13
7 Fatsa Belediyespor 21 7 7 7 16 19 28 -3
8 Artvin Hopaspor 21 7 8 6 27 34 27 -7
9 Edirnespor 21 6 8 7 23 25 25 -2
10 1877 Alemdağspor 21 6 10 5 26 36 23 -10
11 Kızılcabölükspor 21 5 9 7 19 25 22 -6
12 Çankaya FK 21 6 11 4 14 29 22 -15
13 Payasspor 21 5 10 6 23 31 21 -8
14 Nevşehir Belediyespor 21 5 11 5 19 21 20 -2
15 Antalya Kemerspor 21 5 11 5 18 34 20 -16
16 Manisaspor 21 1 12 8 15 34 11 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/03/2021 Başakşehir FK vs Beşiktaş
 13/03/2021 Sivasspor vs Fatih Karagümrük
 13/03/2021 Alanyaspor vs Antalyaspor
 13/03/2021 Çaykur Rizespor vs Hatayspor
 13/03/2021 Kayserispor vs Galatasaray
 14/03/2021 MKE Ankaragücü vs Göztepe
 14/03/2021 BB Erzurumspor vs Trabzonspor
 14/03/2021 Gaziantep FK vs Denizlispor
 14/03/2021 Fenerbahçe vs Gençlerbirliği
 15/03/2021 Kasımpaşa vs Konyaspor
 14/03/2021 Fenerbahçe - Gençlerbirliği Gençlerbirliği ligdeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Fenerbahçe yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/03/2021 Giresunspor vs Bandırmaspor
 13/03/2021 Ankara Keçiörengücü vs Eskişehirspor
 13/03/2021 Boluspor vs Akhisarspor
 13/03/2021 Adana Demirspor vs İstanbulspor
 14/03/2021 Tuzlaspor vs Ümraniyespor
 14/03/2021 Balıkesirspor vs Altay
 14/03/2021 Menemenspor vs Adanaspor
 14/03/2021 Bursaspor vs Ankaraspor
 15/03/2021 Altınordu vs Samsunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/03/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Eyüpspor
 14/03/2021 Bodrumspor vs Sakaryaspor
 14/03/2021 Elazığspor vs Tarsus İdman Yurdu
 14/03/2021 Kardemir Karabükspor vs Kastamonuspor
 14/03/2021 Kırşehir Belediyespor vs Pazarspor
 14/03/2021 Mamak FK vs Van Spor
 14/03/2021 Pendikspor vs Kırklarelispor
 14/03/2021 Serik Belediyespor vs 1922 Konyaspor
 14/03/2021 Sivas Belediyespor vs Karacabey Belediyespor
 14/03/2021 Turgutluspor vs Etimesgut Belediyespor
 14/03/2021 Elazığspor - Tarsus İdman Yurdu Elazığspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Tarsus İdman Yurdu yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/03/2021 Manisaspor vs Artvin Hopaspor
 11/03/2021 Payasspor vs Edirnespor
 11/03/2021 Antalya Kemerspor vs Fatsa Belediyespor
 11/03/2021 Arnavutköy Belediye vs Nevşehir Belediyespor
 11/03/2021 Belediye Derincespor vs Kızılcabölükspor
 11/03/2021 Diyarbekirspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 11/03/2021 Ofspor vs Çankaya FK
 11/03/2021 1928 Bucaspor vs 1877 Alemdağspor
 11/03/2021 Diyarbekirspor - Yeşilyurt Belediyespor Yeşilyurt Belediyespor ligde deplasmandaki son 5 maçını kazandı  Yeşilyurt Belediyespor kazanır
 11/03/2021 1928 Bucaspor - 1877 Alemdağspor 1928 Bucaspor ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  1928 Bucaspor yenilmez
 17/03/2021 Kızılcabölükspor - Arnavutköy Belediye Arnavutköy Belediye ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Arnavutköy Belediye yenilmez
 17/03/2021 Yeşilyurt Belediyespor - Belediye Derincespor Belediye Derincespor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Belediye Derincespor yenilmez
 17/03/2021 Nevşehir Belediyespor - Manisaspor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Manisaspor yenilmez
 17/03/2021 Artvin Hopaspor - 1928 Bucaspor Artvin Hopaspor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Artvin Hopaspor yenilmez
 17/03/2021 Kızılcabölükspor - Arnavutköy Belediye Kızılcabölükspor ligde evindeki son 9 maçında hiç kazanamadı  Arnavutköy Belediye yenilmez
 17/03/2021 Çankaya FK - Diyarbekirspor Diyarbekirspor ligde deplasmandaki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Diyarbekirspor yenilmez
 17/03/2021 Edirnespor - Antalya Kemerspor Edirnespor ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Antalya Kemerspor yenilmez
 17/03/2021 Nevşehir Belediyespor - Manisaspor Manisaspor ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Nevşehir Belediyespor yenilmez
 17/03/2021 1877 Alemdağspor - Payasspor Payasspor ligde deplasmandaki son 11 maçında hiç kazanamadı  1877 Alemdağspor yenilmez
 17/03/2021 Artvin Hopaspor - 1928 Bucaspor 1928 Bucaspor ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  1928 Bucaspor yenilmez

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI