Bugun...


Muhammed ÖZKILINÇ

facebook-paylas
Hz. Osman-1
Tarih: 18-02-2021 21:25:00 Güncelleme: 18-02-2021 21:25:00


Zi-n Nureyn Osman (ra) 3

Mekkelilerin iman ettiklerine dair yanlış bir haberin Habeşistan’a ulaşmasıyla birlikte muhacirlerden bir bölümü Mekke'ye geri dönmüştü. Hz. Osman da geri dönenler arasındaydı. Ancak onlar kendilerine ulasan haberin asilsiz olduğuna şahit olduklarında tekrar Habeşistan’a gitmek için yola çıktılar. Hz. Osman, hareket etmeden önce Resulullah'a (sav) söyle demişti: "Ya Resulullah! Bir defa hicret ettik. Bu Necaşi'ye ikinci hicretimiz oluyor. Ancak siz bizimle değilsiniz". Resulullah (sav) ona; "Siz Allah'a ve bana hicret edenlersiniz. Bu iki hicretin tamamı sizindir" karşılığını vermişti. Bunun üzerine o; "Bu bize yeter ya Resulullah" dedi (İbn Sa'd, Tabakatül-Kübra, Beyrut t.y. I, 207)

 • Düşman, Müslümanları zora sokmak için her hileye baş vurur. Yanlış bilgi ve haberler yaymak da düşmanın sıkça başvurduğu hilelerdendir.

Bu sebepledir ki, Allah (cc) şu uyarıyı yapmaktadır. “Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurat 49/6) Özellikle “sosyal medya” vs. kitle iletişim vasıtalarının altın çağını yaşadığı günümüz de bu çok daha belirgindir. Müslüman için hedefe götüren tüm vasıtalar da meşru olmak zorundadır. Bu sebeple düşmanın baş vurduğu gayrı meşru yollara baş vuramaz. Ama kafirleri bağlayan hiçbir ölçü yoktur. Bu sebeple onları ahit ve sözlerinde de güvenilmez. Küfrün ne savaşta ne de barışta ilke, prensip ve vicdanı yoktur.

 • Her bir sahabe gibi, Osman (ra) da kendisinden çok Resulullah’ı (sav) onun sıhhat ve selametini düşünüyordu.

Çünkü onlar şu ayeti çok iyi öğrenmiş ve özümsemişlerdi. “Peygamber mü'minler için kendilerinden daha önceliklidir. Onun eşleri de onların anneleridir.” (Ahzab 33/6) kaldı ki, sahabe hayatını okudukça ve sahabeyi tanıdıkça, bu konuda ve her konuda onların neden örnek ve önderlerimiz olduğunu daha iyi anlarız. Ashabı kirama dil uzatanlara veyl olsun. Onlara lanet edenlere lanet olsun.

 • Ashabı kiramın Resulullah'a (sav) olan sevgileri o kadar fazlaydı ki, bir gün dahi onu görmese dayanamayanları vardı.

Efendimiz (sav) bir gün Sevbân’ı (ra) çok mahzun ve solgun gördü. Hüznünün sebebini sordu. Sevbân (ra) dedi ki:

“–Yâ Rasûlâllah! Seninle beraberken öyle bir lezzet içindeyim ki, eve gidiyorum, hasret içinde kalıyorum. Bu lezzeti kaybedeceğim diye korkuyorum. Siz âhirette peygamberlerle beraber olacaksınız. Ben ise kim bilir nereye savrulup kalacağım!” (Bkz. Vâhidî, Esbâbu Nüzûli’l-Kur’ân, s. 170) Peygamberimiz, Sevbân (ra) gibi âşık olan müminler için şöyle şu müjdeyi verdi: “Kişi sevdiğiyle beraberdir.” (Buhârî, Edeb, 96) onların Resulullah'a (sav) her seslenişte: “Anam babam sana feda olsun ya Resulullah (sav)” demeleri, şaka değildi. İşte Osman (ra) da onlardan birisi olarak; “Bu ikinci hicretim ama sen bizimle değilsin. Biz sensiz ne yaparız, senin hasretine nasıl dayanırız” diye iç çekmektedir.

 • Hicret, Allah (cc) ve Resulü (sav) içinse, onun mükafatı büyüktür. Sadece hicret değil tabi, kim ki yaptığı herhangi bir işte Allah (cc) ve Resûlü’nün (sav) rızasını hedeflemişse, buna kavuşacaktır.

Bu müjdeyi net olarak meşhur hicret hadisinde görmekteyiz. Önemine binaen birçok muhaddis, bu hadisi, kitaplarının ihlas bahsinde en başa alırlar. “Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse, kimin hicreti Allah’a ve Resûlüne ise, onun hicreti Allah’a ve Resûlünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikahlayacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir.” (Buhari, Nikah,5; Müslim, İmaret, 155)

 • İşte Ashab (ra) sıla hasretinden çok, Resulullah'a (sav) olan hasretlerinden dolayı, Mekke’de işlerin düzeldiğini duyar duymaz, hemen geri dönmüşlerdi.

Evet gurbet zordur. İnsan sılanın her şeyini de özler. Dost ve akrabalar, vatan vs. ancak ashabı kiramın (Rıdvanullahi aleyhim ecmeîn) Resulullah'a (sav) olan bağlılık, saygı ve saygısını, onun için yaptıkları fedakarlıkları düşündüğümüz de onların asıl hasretlerinin Resulullah'a (sav) olduğunu anlamak zor değil. Subheneke... Bihamdike... Esteğfiruke...

Zi-n Nureyn Osman (ra) 4

Hz. Osman (ra), ikinci olarak hicret ettiği Habeşistan’da bir müddet kaldıktan sonra Mekke'ye geri döndü. Resulullah (sav), Medine'ye hicret etmekle emrolunduğunda, Hz. Osman (ra) da diğer Müslümanlarla birlikte Medine'ye hicret etti. O, Medine'ye ulaştığı zaman Hassan b. Sabit'in kardeşi Evs b. Sabit'e konuk olmuştu. Bundan dolay Hassan, onu çok severdi (İbnül-Esîr, Üsdul-Gâbe, 585; Ibn Sa'd, a.g.e., 55-56).

Dersler ibretler:

 • Zarın ağır olanı, hafif olanla kaldırılır. İki şerden, hafif olanı tercih edilir.

Bilindiği üzere, düşmanın İslam ümmetine karşı mücadelesi çok çeşitlidir. En etkin silahı ise, İslam nesli arasında tefrika çıkarmaktır. Tefrikanın zirvesi ise tekfirdir. Yani Müslüman grupların birbirlerini tekfir etmeleri. Tekfir öyle bir virüstür ki, bulaştığı bünye iflah olmuyor. Çünkü tekfir, tekebbürün de zirvesine çıkarıyor. Tekfirci, kendisi dışındaki Müslümanları kafir ve dolayısıyla necis gibi görüyor. Böyle olunca da köprüler atılıyor, konuşup anlaşma imkânı kalmıyor. Çünkü ona göre tekfir edilen “allame-i cihan” da olsa, sözünün hiçbir değeri yok.

Daha da felaket olanı; tekfirci, tekfir ettiği Müslümanları; “mürted” ve öncelikli düşman olarak görmektedir. Dolayısıyla tüm düşmanlardan çok daha önce, kinini, nefretini, hatta silahını, Müslüman kardeşine yöneltiyor. Nitekim “DEAŞ” “İŞİD” “Eş-Şebab” “Boko Haram” vb. olarak bilinen ve daha çok “Selefilik” ismini kullanan nice örgütlerin hedefinde hep Müslümanlar vardır.

Tekfir virüsünce kuşatılanlar, adeta insanları Müslüman yapmak için değil de tekfir etmek için uğraşırlar. İşte en çok kullandıkları bahanelerinden biri de bir tağuti sistemde oy kullanmaktır. Ama görüyoruz ki, Resulullah (sav) o zamanda, ikisi de tağuti sistem olan Mekke’den, Habeşistan’a hicreti emretmiştir. Daha şiddetli olan Mekke şirk devletine, nisbeten hafif olan Habeşistan’ı tercih etmiştir. Böylece daha ağır geçmekte olan bir zararı, hafif olanla izale etmiştir.

İşte Müslümanların herhangi bir tağuti sistemde oy kullanmaları, o sistemi benimseyip kabul ettikleri için değildir. Sistemin zararı daha hafif olan bir partisini, şiddetli İslam ve Müslüman düşmanı olan diğer partiye tercih ediyorlar. Nitekim Müslümanlar oy kullanmasa, ıslama ve Müslümanlara kin, nefret ve zararı daha şiddetli olan partiyi, dolaylı olarak desteklemiş olurlar.

 • Sılaya, ama özellikle Resulullah'a (sav) olan hasret öyle ağır ki, tüm tehlikeleri göze aldıracak kadar.

Nitekim ashabı kiramın (Rıdvanullahi aleyhim ecmeîn) birçoklarında bu aşk derecesindeki sevgi, saygı ve muhabbeti görürüz. Çünkü onlar, peygamber sevgisiyle ilgi nasları çok iyi anlamışlardı. “
De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’tan, peygamberinden ve O’nun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri (azabı) gelinceye kadar bekleyin! Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez.” (Tevbe 9/24) “Sizden biriniz, beni; anne-babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe (tam anlamıyla) iman etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân, 8)

 • Durmak yok, yola devam. Gerekirse, Allah (cc) için dava yolunda üçüncü hicret.

Resulullah (sav) ve ashabı (ra), hakka hizmet yolunda, durmadan, karamsarlığa düşmeden, gayret, azim, sabır ve sebatla devam ettiler. Mekke’de on yıl boyunca çektikleri çileler, onları gevşetmedi, caydırmadı ve zaafa düşürmedi. Taiflilerin taşlama ve hakaretleri, onları daha da biledi. Habeşistan hicretleri ve derken vatanlarından Medine’ye topyekûn hicret de onların sadece aşk, şevk ve heyecanlarını artırdı.

 • Ümmetin bükülmez bileği ve tükenmez gücü, İslam kardeşliğindedir.

İnsanları bir arada tutan, onlar arasında yürekten ve ölümüne sevgi ve saygı doğuran ve bu beraberliği hiçbir karşılık beklemeksizin halisane Allah (cc) rızası için kılan yegâne bağ, İslam kardeşliğidir. İslam kardeşliği, ümmet binasının çimentosudur. Düşman bunu çok iyi bildiği için, aramıza yaydığı ırkçılık, tefrika vs. fitnelerle bu çimentoyu çözdü. İşte o yüzden iki milyarlık ve onca zenginlikler üzerinde yoksul ve biçare, varlık içinde yokluk yaşayan devasa bir kalabalığız. Bu uyutulmuş devin diriliş ve ayağa kalkması, yine İslam kardeşliğini ihya ile olabilir.

İslam kardeşliği diğer hiçbir güç ve hazineye benzemez. Çünkü o karşılıksızdır, hasbi/sadece Allah (cc) rızası içindir, eskiyip bayatlamaz, aşınıp yıpranmaz ve ebedidir. Zira bu dünyanın sınırlarını aşarak ahirette daha da artarak devam eder. Çünkü İslam kardeşliği karşılıklı sevgi, güven, yardımlaşma-dayanışma, birbirini iyiye güzele yöneltme ve kötü ve yanlıştan sakındırmayı da içerdiğinden sevap hanesine hesapsız getirisi olacaktır. Dolayısıyla İslam kardeşliğini yaşayanlar birbirlerine sağladıkları artıları ahirette görünce sevgi ve muhabbetleri artarak devam edecektir. Subheneke... Bihamdike... Esteğfiruke...

Zi-n Nureyn Osman (ra) 5 devam

 • Bize asıl kalacak olan; yığdığımız para ve servetler değil, sağlam bir imandan sonra, salih ameller ve hayır hasenattır.

Geçici dünyalıklar yerine, ebedi değer olan hayır ve sevaplar kazanmak daha önemlidir. Kur'an'ı Kerim bu konuda en belirgin örnek olarak, Karun ve ona imrenen insanları örnek verir. “Karun, Musa'nın kavminden idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez.

(Karun’un, Hz. Musa’nın amcazadesi olduğu rivayet edilir. Önce Hz. Musa’ya iman etmişti. Fakat hırsı ve kıskançlığı yüzünden münafıklığa yeltendi. İsrail oğullarının başında Firavn’un görevlisi olarak bulundu, onlara karşı zalimlik ve taşkınlık etti. Bir taraftan servetiyle, bir taraftan da ilmiyle övünüyor, şımarıyordu. Rivayete göre İsrailoğulları içinde Tevrat’ı en iyi okuyan kimse o idi. Kimya ve ticaret sahalarında da çok bilgili olduğuna dair kayıtlar vardır. Ne var ki, sonunda gerek ilmi gerekse serveti ona yar olmamış, inançsızlığı ve azgınlığı yüzünden helak olup gitmiştir.)

Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.

(Karun gibi hazineler sahibi birinin şahsında yapılan bir öğütte dahi, Kur’an’ın, “Dünyadan da nasibini unutma” tavsiyesinde bulunması, İslam’ın dünyaya ait çalışmaya ne kadar önem verdiğini gösteren bir nükte taşımaktadır. Bununla birlikte Kur’an, daha sonraki ayetlerde, büsbütün dünyaya dalmanın getireceği felaketleri de canlı bir şekilde gözler önüne sererek, dünya ve ahireti dengeleyen mutedil bir yol tutulmasını tavsiye etmektedir.)

Karun ise: O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi, demişti. Bilmiyor muydu ki Allah, kendinden önceki nesillerden, ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helâk etmişti. Günahkârlardan günahları sorulmaz (Allah onların hepsini bilir). Derken, Karun, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar: Keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı; doğrusu o çok şanslı! dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle dediler: Yazıklar olsun size! İman edip iyi işler yapanlara göre Allah'ın mükâfatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir.

Nihayet biz, onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi, o, kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler: Demek ki, Allah rızkı, kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay! Demek ki inkârcılar iflâh olmazmış! demeye başladılar.
İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sahiplerinindir.” (Kasas 28/76-83

 • Ashabı kiramın (Rıdvanullahi aleyhim ecmeîn) hayır yarışı, bizim kapitalizme bulanmış anlayışımızın fevkindedir.

Maalesef parayı din, şehveti ibadet edinen kapitalist sistemler, insanın fıtratını bozdu. Öyle ki, mezar kazan bile, ölüm ve sonraki ebedi hayatı düşünmüyor. Tabi bizler de her birimiz, bu sistemin ifsadından etkilendik ve etkileniyoruz. Derken nicelerimiz, sahabenin ahiret için yarıştığı gibi, biz fani ve geçici olan dünya için yarışır olduk. Abu Bekr ve Ömer’in (ra) hayır yarışını hatırlayalım. Biri tüm malının yarısını, diğeri tamamını hemen getirip Allah (cc) yolunda cihad için infak ediyordu. “İşte onlardır hayırlı işlerde koşuşarak yarışanlar ve onlardır bu işlerde hep önde gidenler!” (Müminun 23/61) Subheneke... Bihamdike... Esteğfiruke...

 

 

 Bu yazı 236 defa okunmuştur.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
112 Okunma
87 Okunma
67 Okunma
48 Okunma
112 Okunma
101 Okunma
100 Okunma
97 Okunma
95 Okunma
89 Okunma
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 27 19 5 3 59 27 60 +32
2 Galatasaray 28 18 6 4 55 23 58 +32
3 Fenerbahçe 28 18 6 4 52 28 58 +24
4 Trabzonspor 28 15 7 6 35 29 51 +6
5 Alanyaspor 28 13 8 7 44 28 46 +16
6 Hatayspor 28 13 8 7 48 35 46 +13
7 Gaziantep FK 28 11 7 10 40 32 43 +8
8 Fatih Karagümrük 28 11 9 8 43 37 41 +6
9 Göztepe 28 10 9 9 40 33 39 +7
10 Antalyaspor 28 7 6 15 26 31 36 -5
11 Sivasspor 27 7 7 13 31 32 34 -1
12 Konyaspor 27 8 11 8 33 34 32 -1
13 Yeni Malatyaspor 28 7 11 10 35 39 31 -4
14 Kayserispor 27 8 12 7 22 32 31 -10
15 Kasımpaşa 28 8 14 6 31 44 30 -13
16 Başakşehir FK 28 7 13 8 30 45 29 -15
17 Çaykur Rizespor 27 6 11 10 31 44 28 -13
18 MKE Ankaragücü 27 7 15 5 31 45 26 -14
19 BB Erzurumspor 28 6 14 8 27 46 26 -19
20 Denizlispor 27 6 15 6 26 48 24 -22
21 Gençlerbirliği 27 5 16 6 22 49 21 -27
Takım O G M B A Y P AV
1 Giresunspor 25 16 4 5 40 19 53 +21
2 Samsunspor 25 14 3 8 42 24 50 +18
3 İstanbulspor 25 14 6 5 48 26 47 +22
4 Adana Demirspor 25 13 6 6 42 23 45 +19
5 Altınordu 25 13 6 6 38 32 45 +6
6 Altay 25 14 9 2 46 29 44 +17
7 Tuzlaspor 25 12 8 5 34 35 41 -1
8 Ankara Keçiörengücü 25 11 7 7 31 17 40 +14
9 Bursaspor 25 10 11 4 39 40 34 -1
10 Ümraniyespor 25 9 9 7 30 33 34 -3
11 Bandırmaspor 25 9 11 5 30 31 32 -1
12 Boluspor 25 8 12 5 26 28 29 -2
13 Adanaspor 25 7 12 6 35 37 27 -2
14 Menemenspor 25 6 10 9 29 41 27 -12
15 Balıkesirspor 25 6 11 8 26 35 26 -9
16 Akhisarspor 25 6 15 4 25 42 22 -17
17 Ankaraspor 25 3 15 7 16 40 16 -24
18 Eskişehirspor 25 1 17 7 15 60 7 -45
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 27 20 2 5 62 19 65 +43
2 Bodrumspor 27 14 6 7 60 37 49 +23
3 Sakaryaspor 27 13 4 10 44 28 49 +16
4 Van Spor 27 14 8 5 41 26 47 +15
5 Turgutluspor 27 15 10 2 38 38 47 0
6 Kırşehir Belediyespor 27 13 7 7 37 23 46 +14
7 Kırklarelispor 27 11 5 11 39 23 44 +16
8 Etimesgut Belediyespor 27 12 8 7 43 25 43 +18
9 Serik Belediyespor 27 10 7 10 41 36 40 +5
10 Tarsus İdman Yurdu 27 10 9 8 41 37 38 +4
11 Pendikspor 27 11 13 3 47 37 36 +10
12 Karacabey Belediyespor 27 10 11 6 32 31 36 +1
13 Sivas Belediyespor 27 8 8 11 41 34 35 +7
14 Pazarspor 27 10 12 5 40 43 35 -3
15 Bayburt Özel İdare Spor 27 9 15 3 33 45 30 -12
16 1922 Konyaspor 27 7 14 6 33 37 27 -4
17 Kastamonuspor 27 6 13 8 24 39 26 -15
18 Mamak FK 27 6 15 6 26 72 24 -46
19 Elazığspor 27 7 16 4 34 54 22 -20
20 Kardemir Karabükspor 27 1 24 2 10 82 2 -72
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 21 14 2 5 27 12 47 +15
2 1928 Bucaspor 21 13 2 6 41 14 45 +27
3 Yeşilyurt Belediyespor 21 13 6 2 33 16 41 +17
4 Arnavutköy Belediye 21 10 5 6 31 20 36 +11
5 Ofspor 21 10 5 6 30 25 36 +5
6 Belediye Derincespor 21 8 4 9 31 18 33 +13
7 Fatsa Belediyespor 21 7 7 7 16 19 28 -3
8 Artvin Hopaspor 21 7 8 6 27 34 27 -7
9 Edirnespor 21 6 8 7 23 25 25 -2
10 1877 Alemdağspor 21 6 10 5 26 36 23 -10
11 Kızılcabölükspor 21 5 9 7 19 25 22 -6
12 Çankaya FK 21 6 11 4 14 29 22 -15
13 Payasspor 21 5 10 6 23 31 21 -8
14 Nevşehir Belediyespor 21 5 11 5 19 21 20 -2
15 Antalya Kemerspor 21 5 11 5 18 34 20 -16
16 Manisaspor 21 1 12 8 15 34 11 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/03/2021 Başakşehir FK vs Beşiktaş
 13/03/2021 Sivasspor vs Fatih Karagümrük
 13/03/2021 Alanyaspor vs Antalyaspor
 13/03/2021 Çaykur Rizespor vs Hatayspor
 13/03/2021 Kayserispor vs Galatasaray
 14/03/2021 MKE Ankaragücü vs Göztepe
 14/03/2021 BB Erzurumspor vs Trabzonspor
 14/03/2021 Gaziantep FK vs Denizlispor
 14/03/2021 Fenerbahçe vs Gençlerbirliği
 15/03/2021 Kasımpaşa vs Konyaspor
 14/03/2021 Fenerbahçe - Gençlerbirliği Gençlerbirliği ligdeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Fenerbahçe yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/03/2021 Giresunspor vs Bandırmaspor
 13/03/2021 Ankara Keçiörengücü vs Eskişehirspor
 13/03/2021 Boluspor vs Akhisarspor
 13/03/2021 Adana Demirspor vs İstanbulspor
 14/03/2021 Tuzlaspor vs Ümraniyespor
 14/03/2021 Balıkesirspor vs Altay
 14/03/2021 Menemenspor vs Adanaspor
 14/03/2021 Bursaspor vs Ankaraspor
 15/03/2021 Altınordu vs Samsunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/03/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Eyüpspor
 14/03/2021 Bodrumspor vs Sakaryaspor
 14/03/2021 Elazığspor vs Tarsus İdman Yurdu
 14/03/2021 Kardemir Karabükspor vs Kastamonuspor
 14/03/2021 Kırşehir Belediyespor vs Pazarspor
 14/03/2021 Mamak FK vs Van Spor
 14/03/2021 Pendikspor vs Kırklarelispor
 14/03/2021 Serik Belediyespor vs 1922 Konyaspor
 14/03/2021 Sivas Belediyespor vs Karacabey Belediyespor
 14/03/2021 Turgutluspor vs Etimesgut Belediyespor
 14/03/2021 Elazığspor - Tarsus İdman Yurdu Elazığspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Tarsus İdman Yurdu yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/03/2021 Manisaspor vs Artvin Hopaspor
 11/03/2021 Payasspor vs Edirnespor
 11/03/2021 Antalya Kemerspor vs Fatsa Belediyespor
 11/03/2021 Arnavutköy Belediye vs Nevşehir Belediyespor
 11/03/2021 Belediye Derincespor vs Kızılcabölükspor
 11/03/2021 Diyarbekirspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 11/03/2021 Ofspor vs Çankaya FK
 11/03/2021 1928 Bucaspor vs 1877 Alemdağspor
 11/03/2021 Diyarbekirspor - Yeşilyurt Belediyespor Yeşilyurt Belediyespor ligde deplasmandaki son 5 maçını kazandı  Yeşilyurt Belediyespor kazanır
 11/03/2021 1928 Bucaspor - 1877 Alemdağspor 1928 Bucaspor ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  1928 Bucaspor yenilmez
 17/03/2021 Kızılcabölükspor - Arnavutköy Belediye Arnavutköy Belediye ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Arnavutköy Belediye yenilmez
 17/03/2021 Yeşilyurt Belediyespor - Belediye Derincespor Belediye Derincespor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Belediye Derincespor yenilmez
 17/03/2021 Nevşehir Belediyespor - Manisaspor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Manisaspor yenilmez
 17/03/2021 Artvin Hopaspor - 1928 Bucaspor Artvin Hopaspor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Artvin Hopaspor yenilmez
 17/03/2021 Kızılcabölükspor - Arnavutköy Belediye Kızılcabölükspor ligde evindeki son 9 maçında hiç kazanamadı  Arnavutköy Belediye yenilmez
 17/03/2021 Çankaya FK - Diyarbekirspor Diyarbekirspor ligde deplasmandaki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Diyarbekirspor yenilmez
 17/03/2021 Edirnespor - Antalya Kemerspor Edirnespor ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Antalya Kemerspor yenilmez
 17/03/2021 Nevşehir Belediyespor - Manisaspor Manisaspor ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Nevşehir Belediyespor yenilmez
 17/03/2021 1877 Alemdağspor - Payasspor Payasspor ligde deplasmandaki son 11 maçında hiç kazanamadı  1877 Alemdağspor yenilmez
 17/03/2021 Artvin Hopaspor - 1928 Bucaspor 1928 Bucaspor ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  1928 Bucaspor yenilmez

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI